เกี่ยวกับตราประทับสีแดง

นักบวชจะประทับตราสีแดงที่แผนกต้อนรับทางด้านขวาของศาลดังนั้นโปรดมาด้วย

ผู้ที่ลืมสมุดแสตมป์สีแดงจะส่งมอบให้ด้วยบนกระดาษ

< 12 >