เกี่ยวกับการยกเลิกงานเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าคุซาโดะฮาจิมัน

2020/09/01
logo

เนื่องจากการแพร่กระจายของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เราจะยกเลิกการจัดงานเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าคุซาโดะฮาจิมัน (วันก่อนเทศกาลเทศกาลศาลเจ้าแบบพกพา)
เทศกาลจะจัดขึ้นโดยฐานะปุโรหิตเท่านั้น

เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สักการะบูชาอุจิโกะทุกคนที่รอคอยงานเทศกาลนี้

งานเทศกาลประจำปีของศาลเจ้า Kusado Hachiman
วันเสาร์ที่ 12 กันยายนงานเทศกาล Reiwa 2nd eve
13 กันยายน (อา) พิธีกรรมมิโคชิมิโคยูกิชินโต