เกี่ยวกับการอธิษฐานเพื่อการจัดส่งที่ง่าย

ในญี่ปุ่นมีธรรมเนียมในการสวดภาวนาเพื่อให้มีการคลอดอย่างปลอดภัยที่ศาลเจ้าในวันแรกของเดือนที่ 5 ของการตั้งครรภ์

เป็นคำอธิษฐานที่หวังว่าชีวิตที่ได้รับจะเกิดมาอย่างปลอดภัย

* สุนัขมีลูกดกและเนื่องจากมีการคลอดน้อยจึงมักทำในวันงาน

ก่อนอื่นขอให้มาในวันที่คุณแม่มีสภาพร่างกายที่ดี

ภาพด้านล่างนี้เป็นวันของสุนัขใน Reiwa ปีที่ 2

ปฏิทินสุนัข